„Pobudzać czytelników do postępu w modlitwie, cnocie i świętości oraz jednoczyć ich węzłem braterstwa w jednej rodzinie karmelitańskiej pod opieką Matki Bożej Szkaplerznej”  – takie założenia przyświecały Ojcom redaktorom, inicjującym w 1927 roku piękną karmelitańską przygodę wydawniczą. 7 lipca 1927 roku, na mocy dokumentu ówczesnych władz zakonnych, powstaje w Krakowie przy ul. Rakowickiej czasopismo „Głos Karmelu”, dając tym samym początek naszemu wydawnictwu. W życiu człowieka 90 lat oznacza wiek sędziwy – piękny wiek. Również w działalności wydawniczej 90 lat stanowi bez wątpienia powód do chluby. Wydawnictwo przetrwało trudny czas okupacji najpierw hitlerowskiej, później komunistycznej. Ofiarą tej drugiej padło czasopismo „Głos Karmelu”. W 1952 roku ówczesna cenzura nie zezwoliła na kontynuację miesięcznika. Jednak nasi karmelitańscy wydawcy nieprzerwanie wnosili pod polskie dachy pisma niosące nadzieję, przede wszystkim dzieła wielkich świętych Karmelu – Teresy od Jezusa, Teresy od Dz. Jezus, Jana od Krzyża. Dziś czynimy to samo, chcąc zachować „dobre wino aż do tej pory”, być również jak ten ewangeliczny uczeń królestwa niebieskiego, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (por. Mr 13, 52). Zachęcamy Was do wspólnego świętowania jubileuszu 90. lat istnienia Wydawnictwa Karmelitów Bosych. Być może to dobra okazja ku temu, by na nowo sięgnąć do karmelitańskiego skarbca Kościoła, posłuchać, co mają do powiedzenia Święci, a przede wszystkim ich wzorem, nieustannie szukać towarzystwa Tego, o którym wiemy, że nas kocha – Boga!

Piotr Hensel OCD, Dyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych