AUTORZY  Brak produktów w tej kategorii

Podkategorie

 • CATHERINE DOHERTY

  Catherine de Hueck Doherty urodziła się w Rosji w 1896 roku. Podczas I wojny światowej służyła na froncie jako pielęgniarka. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej przedostała się do Anglii, a potem do Kanady. W Anglii podjęła decyzję o przyjęciu nauki Kościoła rzymskokatolickiego. Początki życia na emigracji nie były łatwe: choroba męża, brak środków do życia, ciężka praca fizyczna. Ostatecznie została prelegentką w znanym biurze organizującym wykłady. U szczytu kariery zawodowej i materialnego dobrobytu ogarnęło ją zwątpienie w sens takiej egzystencji. Wtedy właśnie poprzez słowa Ewangelii - "Powstań, idź... sprzedaj wszystko, co masz...weź swój krzyż i naśladuj Mnie" - usłyszała wezwanie do radykalnej zmiany życia. Po okresie zmagań i wątpliwości zamieszkała wśród ubogich w Toronto. W 1947 roku założyła w Combermere w Kanadzie wspólnotę Madonna House, gdzie przyjmowała każdego z gościnnością zapraszając do wspólnego życia - modlitwy, pracy, odpoczynku. Z upływem lat zainteresowanie duchowością ośrodka Madonna House wzrosło, zaczęły powstawać nowe placówki. Catherine Doherty zmarła w 1985 roku, w 1991 roku wszczęto jej proces beatyfikacyjny. Obecnie przysługuje jej tytuł służebnicy Bożej.

 • MARIAN ZAWADA

  Marian Zawada OCD - syn górnika, z wykształcenia ekonomista, ze stylu życia samotnik, z powołania karmelita bosy, wyświęcony na przełomie epok (1989), specjalność - antropologia teologiczna, miłośnik tekstów mistycznych, dyrektor Centrum Kultury Duchowej "Communio Crucis" im. św. Edyty Stein, wykładowca, czł. Rady Instytutu KID, redaktor serii wydawniczej "Źródła karmelitańskie", cenzor, asystent wspólnoty OCDS w Katowicach, spowiednik wspólnot zakonnych, rekolekcjonista, pisarz.

 • JERZY ZIELIŃSKI

  Jerzy Zieliński OCD – karmelita bosy, archiwista Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych; wykładowca Karmelitańskiego Instytutu Duchowości; licencjat bioetyki na Milltown Institute of Theology and Philosophy w Dublinie; opublikował kilkanaście książek z dziedziny duchowości, hagiografii i historii karmelitańsko-terezjańskiej, m.in. "Walka duchowa. Filary świątyni serca", "Jak się modlić? Porady świętych Karmelu", "365 dni ze Świętymi Karmelu", "Duchovni boj", "Serce szeroko otwarte. Życie sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy"; autor wielu artykułów zwłaszcza publicystycznych z zakresu duchowości.

 • BARTŁOMIEJ KUCHARSKI

  Bartłomiej Józef Kucharski, karmelita bosy. Urodził się 31 sierpnia 1966 r. w Sochaczewie. Mieszka w Krakowie. Jest autorem kilku książek z dziedziny duchowości chrześcijańskiej. Pisze także wiersze. Wydał pięć tomików poezji: "Notes grecki i inne wiersze" (2006), "Zachwyt na pustyni" (2008), "Greckie spotkania ze św. Pawłem" (2009), "Spacery, twarze i obrazy" (2010), "Łaska świtu" (2014). Publikował na łamach "Zeszytów Karmelitańskich" oraz "Toposu".

 • WILFRID STINISSEN

  Wilfrid Stinissen OCD. Urodzony 10.01.1927 r. w Antwerpii, w katolickiej rodzinie, w wieku 16 lat wstępuje do Karmelu w Burges, wyświęcony w 1951 r. Podejmuje studia filozoficzne na uniwersytecie w Louvain i wieńczy je doktoratem, a po 16 latach życia kapłańskiego wyjeżdża na nową fundację do Szwecji. Tam zaczyna pisać książki poświęcone teologii życia wewnętrznego (wyłącznie po szwedzku), obecnie tłumaczone na przeszło 20 języków. Po przeszło 62 latach kapłaństwa, 30.11.2013 r. umiera w swoim klasztorze w Norraby na południu Szwecji.

 • JUAN MARCOS

  Juan Antonio Marcos (ur. 1968) jest karmelitą bosym, teologiem i literaturoznawcą związanym z Uniwersytetem Papieskim Comillas w Madrycie. Obecnie prowadzi wykłady z historii i teologii duchowości. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się język mistyków karmelitańskich oraz duchowość św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Jest autorem wielu publikacji, między innymi książek, które ukazały się po polsku: Podróż do pełni. „Droga doskonałości” św. Teresy od Jezusa oraz Podróż do wolności. Doświadczenie mistyczne ujęte w metafory z życia codziennego według św. Jana od Krzyża

 • JERZY GOGOLA

  Jerzy Gogola OCD - karmelita bosy, wykładowca, dyrektor KID, autor wielu artykułów i książek z dziedziny duchowości (redaktor serii wydawniczej "Formacja zakonna" i "Karmel żywy"), fotograf.

 • MARC FOLEY

  Marc Foley OCD – kapłan, kierownik duchowy, autor wielu książek oraz ceniony rekolekcjonista i wykładowca; pasjonat dzieł Jana od Krzyża, Teresy od Jezusa i Teresy od Dzieciątka Jezus.

 • ANDRE DAIGNEAULT

  André Daigneault jest kanadyjskim kapłanem, zapalonym kaznodzieją, ewangelizatorem i poetą. W wieku dwudziestu lat na nowo odkrył Boga. Zaczął angażować się w różne formy apostolatu. Głosił konferencje, prowadził sesje formacyjne i spotkania dla młodych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Prostotą języka i stylu przyciąga wielu słuchaczy. Nakładem Wydawnictwa Karmelitów Bosych ukazały się już jego następujące książki: Droga niedoskonałości. Świętość ubogich (2010), Od serca z kamienia do serca z ciała przez życiowe kryzysy (2012), Długa droga do pogody ducha – aby odnaleźć w sobie serce dziecka (2014), Dobry Łotr. Tajemnica miłosierdzia (2015).

 • JOEL PRALONG

  Joel Pralong, zanim został księdzem (święcenia kapłańskie w 1984 r.), pracował jako pielęgniarz w szpitalu psychiatrycznym. Obecnie jest proboszczem w diecezji Sion w Szwajcarii. Wiele uwagi poświęca młodym ludziom, kuszonym do targnięcia się na swoje życie. Pomaga im odnaleźć sens i radość istnienia. Szczególną troską otacza rodziców, dotkniętych doświadczeniem śmierci samobójczej dzieci; towarzyszy im w okresie żałoby.

 • SZCZEPAN PRAŚKIEWICZ

  Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD – karmelita bosy, doktor habilitowany nauk teologicznych, absolwent Papieskich Wydziałów Teologicznych ”Teresianum” i ”Marianum” w Rzymie, w latach 1999-2005 prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, obecnie jej postulator, konsultor watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, redaktor serii wydawniczej ”Świętość kanonizowana”. Mieszka w Wadowicach.

 • DOMINIK WIDER

  Dominik Wider OCD - karmelita bosy, prof. dr hab. teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, były kierownik Katedry Teologii Duchowości PAT, emerytowany wykładowca teologii duchowości PAT, teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie oraz teologii duchowości zakonnej w Wyższym Instytucie Katechetycznym. Autor około stu artykułów i wielu książek z dziedziny życia zakonnego i duchowości karmelitańskiej.

 • WILHELM HUENERMANN

  Wilhelm Huenermann - ur. 28 lipca 1900 Kempen, zm. 28 listopada 1975 w Essen, niemiecki ksiądz katolicki oraz pisarz. Najbardziej znany jako autor beletryzowanych biografii świętych katolickich.

 • CARYLL HOUSELANDER

  Caryll Houselander (1901 - 1954) - angielska artystka, która z czasem stała się jedną z najpopularniejszych autorek w Anglii piszących na tematy związane z duchowością katolicką. Mimo słabego zdrowia wiele publikowała, dzieląc się niepowtarzalną mistyczną wizją chrześcijaństwa. Jej pierwsza ważniejsza książka , "This War Is the Passion", ukazała się w 1941 r. Wydanie 3 lata później "Trzciny Boga", cyklu pogłębionych esejów poświęconych Maryi ugruntowało pozycję Houselander jako uznanej autorki zajmującej się współczesną duchowością mieszczącą się w tradycji Juliany z Norwich, Katarzyny ze Sieny i Teresy z Awili. W wieku 53 lat autorka zmarła na raka.

 • MACIEJ JAWORSKI

  Maciej Jaworski OCD - od 1993 roku w Karmelu, od 2000 w kapłaństwie, od 2006 w Afryce. Karmelitańska misja realizuje się od lat zasadniczo w domu formacyjnym i rekolekcyjnym w Rwandzie i szeroko rozumianych jej okolicach; w wolnych chwilach zaś, w afrykańskich środkach lokomocji, w poszukiwaniu owoców ewangelizacji na Czarnym Kontynencie. Misją w misji można uznać, dokumentowanie świadectw wiary napotkanych ludzi, którzy stają się dla niego, opatrznościowymi misjonarzami. Żyje w Afryce, by umacniać się w wierze. Autor ksiażek: "Kwemera, czyli wierzyć", "Wierzyć w nurcie Nilu", "Kolory ziemi".

 • LUCIEN CHENEVIERE
 • GRAŻYNA PAWLACZYK

  Grażyna Pawlaczyk - iberystka i pedagog specjalny. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w jednej z poznańskich szkół. Zafascynowana duchowością karmelitańską, w wolnych chwilach zgłębia dzieła świętych Karmelu.

 • DANUTA PIEKARZ

  Danuta Piekarz - magister italianistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktor teologii Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowca językoznawstwa włoskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie, w latach 2008 -2013 konsultorka Papieskiej Rady ds. Świeckich. Autorka wielu książek o tematyce biblijnej. Od kilku lat współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, przede wszystkim jako tłumacz, a także jako biblistka.

 • ANASTASIO BALLESTRERO

  Anastasio Alberto Ballestrero OCD - (3 października 1913 w Genui - 21 czerwca 1998 w Bocca di Magra) włoski duchowny katolicki, karmelita bosy, arcybiskup Bari i Genui, kardynał. W wieku 11 lat wstąpił do niższego seminarium karmelitów bosych, a w kilka lat później do nowicjatu tego zakonu, w którym złożył śluby wieczyste w 1934 r. i przyjął święcenia kapłańskie 6 czerwca 1936 r. W zakonie był kolejno wykładowcą teologii, przeorem klasztoru św. Anny w Genui, w latach 1948-1954 przełożonym prowincji Ligurii, a od 1955 r. przez dwie sześcioletnie kadencje przełożonym generalnym zgromadzenia. W tym okresie brał udział w pracach Soboru Watykańskiego II, przez trzy lata był też przewodniczącym Unii Przełożonych Generalnych.21 grudnia 1973 r. został mianowany arcybiskupem Bari i kierował tą archidiecezją do 1 sierpnia 1977 r., kiedy to otrzymał nominację na arcybiskupa Turynu. 30 czerwca 1979 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. Jako ordynariusz Turynu kard. Ballestrero polecił przeprowadzić badania naukowe nad Całunem Turyńskim. Był też przez dwie kadencje (1979-1985) przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch, a w r. 1981 uczestniczył jako legat papieski w obchodach 400-lecia śmierci św. Teresy Wielkiej w Avili.31 stycznia 1989 r. złożył rezygnację z rządów archidiecezją turyńską. Ostatnie lata życia spędził w karmelitańskim klasztorze Krzyża Świętego w Bocca di Magra.

 • HONORAT CZESŁAW GIL

  Honorat Czesław Gil OCD - (1934-2015) karmelita bosy, przez ponad 40 lat związany z klasztorem karmelitańskim w Wadowicach. Wicepostulator w procesie kanonizacyjnym O. Rafała Kalinowskiego oraz w procesie beatyfikacyjnym O. Alfonsa Marii Mazurka. Przewodniczący Komisji Historycznej (2007-2009) w dochodzeniu diecezjalnym dotyczącym beatyfikacji i kanonizacji sł. b. Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej). Autor licznych prac z zakresu historii zakonu, w tym pierwszego polskiego zarysu jego dziejów, historii karmelitów w Wadowicach, kultu św. Józefa i życia religijnego w mieście w dwudziestoleciu międzywojennym, biograf św. Rafała Kalinowskiego (wydał jego listy i konferencje) oraz redaktor wadowickich kronik klasztornych. Publikował m.in. na łamach ‚Roczników Teologiczno-kanonicznych’, ‚Roczników humanistycznych’, ‚Naszej Przeszłości’ oraz ‚Wadovianów. Przeglądu historyczno-kulturalnego’. Zmarł w klasztorze w Wadowicach 12 września 2015 r. Pochowany jest w kwaterze OO. karmelitów na wadowickim cmentarzu parafialnym.

 • GABRIEL OD ŚW. MAGDALENY

  Gabriel od św. Magdaleny OCD - karmelita bosy

 • CHARLES JOURNET

  Charles Journet - ur. 26 stycznia 1891 w Genewie, zm. 15 kwietnia 1975 w Fryburgu szwajcarski duchowny katolicki, kardynał. Po ukończeniu seminarium duchownego we Fryburgu otrzymał święcenia kapłańskie 15 lipca 1917 roku we Fryburgu. W latach 1917 - 1924 pracował w diecezji Fryburg jako kapłan. W latach 1924 - 1965 pracował w seminarium duchownym we Fryburgu jako profesor. Światowej sławy teolog. Założyciel czasopisma teologicznego "Nova et Vetera". 15 lutego 1965 roku otrzymał nominację na biskupa tytularnego Fornos minore. Konsekrowany pięć dni później w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu przez François Charrière biskupa Lozanny. Na konsystorzu 22 lutego 1965 roku papież Paweł VI wyniósł go do godności kardynalskiej i otrzymał tytuł diakona S. Maria in Portico. Brał udział w obradach ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II w 1965 roku. 5 marca 1973 roku Paweł VI podniósł go do rangi prezbitera S. Maria in Portico. Zmarł 15 kwietnia 1975 roku we Fryburgu.

 • MAXIMILIANO HERRAIZ...

  Maximiliano Herraiz Garcia OCD - karmelita bosy, doktor teologii, badacz życia i pism św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Autor licznych pozycji z zakresu duchowości karmelitańskiej. Obecnie pracuje w Burkina Faso.

 • MARIE-AIMÉE OD JEZUSA

  Marie-Aimée od Jezusa (Dorota Quoniam) (1839-1874) odczuła powołanie do życia kontemplacyjnego już we wczesnym dzieciństwie. W wieku dwudziestu lat wstąpiła do Karmelu w Paryżu, gdzie spędziła całe swoje życie zakonne. Piętnaście lat później zmarła tam w opinii świętości. 

 • BENIGNUS JÓZEF WANAT

  Benignus Józef Wanat OCD - karmelita bosy z klasztoru Kraków – Prądnik Biały, długoletni prowincjał polskiej prowincji (1984-87, 1990-1993) i pierwszy prowincjał krakowskiej prowincji (1993-1996), prof. dr hab., emerytowany pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, historyk sztuki, ceniony i lubiany przez kapłanów, współbraci zakonnych jak i świeckich. Profesję zakonną w Karmelu złożył w 1952 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. Studiował historię eksternistycznie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię i teologię. Był wieloletnim magistrem kleryków karmelitańskich w Krakowie i archiwistą prowincji, przeorem w Czernej i Lublinie, poczytnym autorem licznych książek i prac naukowych z historii oraz kultury i duchowości karmelitańskiej. Przyczynił się do renowacji kultu św. Józefa w Krakowie i koronacji przed 25 laty obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa, jak i powrotu polskich karmelitów bosych na ziemie wschodnie, dzisiejszej Ukrainy, Rosji i Białorusi.

 • TOMAS ALVAREZ

  Tomás Álvarez OCD - karmelita bosy, doktor teologii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie, licencjat historii Kościoła Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, absolwent Archiwistyki i Dyplomatyki Szkoły Biblioteki Watykańskiej, profesor i emerytowany rektor Papieskiego Wydziału teologicznego "Teresianum" w Rzymie, jak też były wykładowca teologii na tymże Wydziale, na Wydziale Teologii Hiszpanii Północnej oraz w Międzynarodowym Centrum Terezjańsko-Sanjuanistycznym w Awili; największy współczesny znawca życia i doktryny św. Teresy od Jezusa, autor wielu książek i publikacji z teologii duchowości oraz duchowości karmelitańskiej.

 • CHARLES PEGUY

  Charles Péguy (1873, Orlean - 1914 bitwa pod Marną), francuski filozof, poeta, prozaik i publicysta. Jest autorem dramatów religijnych (m.in "Misterium miłości. Rzecz o Joannie d`Arc", "Ewa", "Gobeliny", "Ballada o sercu"), utworu prozatorskiego "Wiktor-Maria, hrabia Hugo". Najcenniejsze utwory Péguy`ego ogniskują się wokół motywów wolności Bożej, nadziei i łaski. Niezwykle wysoką ocenę twórczości tego myśliciela wybitny teolog Hans Urs von Balthasar ujął w słowach: "Nikt nigdy nie pisał tak po chrześcijańsku, jak Charles Péguy".

 • JEAN-CLAUDE BOULANGER

  Jean-Claude Boulanger - ur. 1 marca 1945 w Journy, francuski duchowny katolicki, biskup Bayeux od 2010.  Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1972. 16 października 2001 papież Jan Paweł II mianował go biskupem koadiutorem diecezji Sées. Sakry biskupiej udzielił mu 2 grudnia 2001 bp Jean-Paul Jaeger. Pełnię rządów w diecezji objął 25 kwietnia 2002 po przejściu na emeryturę poprzednika. 12 marca 2010 został mianowany biskupem ordynariuszem Bayeux.

 • MARK HARTFIEL

  Mark Hartfiel - jak sam o sobie mówi, jest przede wszystkim oddanym mężem i ojcem, ale również członkiem świeckiego apostolatu „Paradisus Dei” – którego głównym celem jest umacnianie rodzin. Mark od ponad dziesięciu lat pomaga wielu mężczyznom w odkrywaniu powołania do życia rodzinnego, utwierdzając ich także w roli liderów, jaką mają pełnić wobec swoich żon i dzieci.

 • MARIE-DOMINIQUE MOLINIÉ

  Marie-Dominique Molinié OP (1918-2002) - dominikanin, tomista. Nawrócił się w wieku 25 lat po swoich studiach filozoficznych, podczas których zaprzyjaźnił się z rumuńskim filozofem Emilem Cioranem. W przeciwieństwie jednak do teoretyka nihilizmu, autor pod silnym wpływem myśli Teresy od Dzieciątka Jezus odkrył Boże miłosierdzie. To właśnie przesłanie darmowej miłości Boga stanowi centrum nauczania ojca Molinié. Ojciec Marie-Dominique Molinié był znany w swoim kraju przede wszystkim jako rekolekcjonista i autor książek z zakresu duchowości. W języku polskim wydane zostały następujące jego książki: "Walka Jakuba", "Narodzić się na nowo", "Kto zrozumie serce Boga?", "Odważyć się na lęk".

 • GUY GAUCHER

  Guy Gaucher OCD - (1930-2014) francuski karmelita bosy, który przez wiele lat był biskupem pomocniczym w diecezji Bayeux i Lisieux. Od roku 1968 pracował nad krytycznym wydaniem wszystkich pism Teresy z Lisieux. Autor ksiażki "La Passion de Thérèse (1971), wydanej po polsku pt. "Agonia Teresy". Był zaangażowany w sprawę przyznania św. Teresie tytułu doktora Kościoła. Odwiedził Polskę kilkakrotnie, m.in. podczas peregrynacji relikwii św. Teresy w roku 2005.

 • FRANCISCO JAVIER...

  Francisco Javier Sancho Fermin - karmelita bosy, doktor teologii i stypendysta Instytutu Historii Europy w Moguncji, wykładowca w różnych ośrodkach Hiszpanii i poza nią. Obecnie dyrektor i wykładowca Uniwersytetu Mistyki (CITeS w Awili) oraz wykładowca na Wydziale Teologicznym w Burgos. Autor licznych publikacji dotyczących duchowości. Współredaktor i tłumacz na język hiszpański dzieł Edyty Stein. Redaktor i wydawca materiałów z Międzynarodowych Kongresów Terezjańskich w CITeS. Prowadzi konferencje i kursy na tematy związane z duchowością i mistyką na terenie Europy, Ameryki i Japonii.

 • TOMASZ KOZIOŁ

  Tomasz Kozioł w zakonie brat Tomasz od Matki Bożej Różańcowej OCD ur. 1979 we Mstowie koło Częstochowy. Do karmelu wstąpił w wieku 29 lat w 2008 r. Absolwent polonistyki. Pracował w szkole, jako nauczyciel bibliotekarz. W zakonie karmelitów bosych 8 lat. 13 września 2015 przyjął śluby wieczyste. Obecnie jest konwentualnym w krakowskim klasztorze przy ulicy Rakowickiej. Pełni tam funkcję bibliotekarza, infirmeriusza, furtiana. Oprowadza również grupy pielgrzymkowe, które coraz częściej przybywają do Kościoła przy Rakowickiej, by pomodlić się przed cudownym wizerunkiem św. Józefa, patrona miasta Krakowa.

 • MIKE AQUILINA

  Mike Aquilina jest autorem ponad czterdziestu książek o historii, doktrynie i duchowości Kościoła Katolickiego, m.in. "Mszy pierwszych chrześcijan" i "Tajemnicy Graala". Zostały one przetłumaczone na kilkadziesiąt języków.

 • DOROTA KRAWCZYK

  Dorota Krawczyk - doktor nauk humanistycznych w specjalności nauk o sztuce, absolwentka UW i UKSW, prywatnie żona i matka.

 • JAKUB PRZYBYLSKI

  Jakub Przybylski OCD - jest karmelitą bosym, absolwentem Międzynarodowego Kolegium Teologicznego św. Jana od Krzyża w Rzymie. Towarzyszy młodym ludziom w rozeznawaniu powołania do życia karmelitańskiego. Organizuje coroczne Karmelitańskie Dni Młodych w Czernej, podczas których promuje duchowość świętych Karmelu. Należy do redakcji dwumiesięcznika „Głos Karmelu”.