Z okazji 450-lecia fundacji męskiej gałęzi Karmelu Terezjańskiego Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie oraz redakcja dwumiesięcznika „Głos Karmelu” zaprosili karmelitów bosych Prowincji Krakowskiej do projektu zatytułowanego Czerpać ze źródła. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie syntezy historyczno-teologicznej obejmującej wydarzenia i osoby, dzięki którym zrodziła się w Kościele nowa rodzina zakonna. Cenię w tym wspólnym dziele zwłaszcza różnorodność punktów widzenia. Znajdujemy tu bowiem autorów młodych i dojrzałych, wykładowców i duszpasterzy, zakonników poświęcających się pracy naukowej i apostolatowi, a każdy z nich wypowiada się przez pryzmat swojej wrażliwości i doświadczenia życia karmelitańskiego. Jedni ukazują okoliczności i motywacje powstania pierwszej wspólnoty tzw. karmelitów kontemplacyjnych, na przykład klimat społeczny i duchowy Hiszpanii tamtego okresu. Inni znowu w prosty i precyzyjny sposób opisują protagonistów nowej wspólnoty w Duruelo, bohaterów drugiego planu i wybitne jednostki epoki. Nie zabrakło również analizy tradycji sięgającej góry Karmel i źródeł duchowości karmelitańskiej. Projekt połączył szesnastu autorów przekazujących nam historię pionierów z Duruelo, która wciąż przynosi owoce. Celem tej współpracy było odkrycie życiodajnej więzi z pierwszymi karmelitami bosymi i ich inspiratorką – Teresą od Jezusa, na której opiera się Karmel dwudziestego pierwszego wieku. Chciałbym podziękować moim Współbraciom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej książki. Ufam, że to dzieło wzbudzi szeroką i głęboką świadomość Karmelu Terezjańskiego w polskich Czytelniczkach i Czytelnikach.

Saverio Cannistrà OCD
generał Zakonu