Wydawnictwo Karmelitów Bosych

Działalność wydawnicza i piśmiennicza Karmelu Refundowanego istnieje od wieków w Zakonie, zarówno w świecie, jak i w Polsce. Była owocem kontemplacji oraz modlitewnego zaangażowania. Wyrażała się w zakładaniu wydawnictw, prowadzeniu czasopism, pisaniu książek bądź artykułów, jak i coraz nowszych sposobach publikacji, głównie z dziedziny duchowości i życia Karmelu. Pierwszą polską drukarnią karmelitańską była drukarnia w Berdyczowie, która została założona w 1758 r. Polscy karmelici bosi - na przełomie lat 1760–1844 - wydali ponad 700 pozycji książkowych. Były to druki dewocyjne, modlitewniki, kalendarze liturgiczne, dzieła teologiczne, podręczniki szkolne. Po okresie upadku, kasat Zakonów i zniszczeń w dobie rozbiorów Polski, wskrzeszona Prowincja Karmelitów Bosych pod wezwaniem Ducha Świętego podjęła decyzję założenia wydawnictwa karmelitańskiego. Dnia 5 lipca 1927 roku o. Wilhelm od św. Alberta (Lechner), generał Zakonu, zatwierdził jego powstanie. Celem Wydawnictwa było pobudzenie czytelników do postępu w modlitwie i świętości oraz zjednoczenie ich węzłem braterstwa w jednej rodzinie karmelitańskiej pod opieką Matki Bożej Szkaplerznej. Rozwój działalności wydawniczej karmelitów bosych zahamowany został przez II wojnę światową oraz powojenne represje komunistyczne. Po zmianach ustrojowych w 1989 r. również Wydawnictwo Karmelitów Bosych poczuło „oddech wolności”, co też można zauważyć w znacznym zwiększeniu ilości wydawanych tytułów. W 1994 Wydawnictwo przeniosło swą siedzibę do nowo wybudowanego budynku przy ul. Glogera w Krakowie. Dyrektorem Wydawnictwa jest obecnie o. Piotr Hensel OCD. Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie, podczas swojej 89-letniej działalności, wydało ponad 577 pozycji książkowych i pism periodycznych o łącznym nakładzie ponad trzy miliony egzemplarzy. Pozwala to wnioskować, że wywarło ono znaczny wpływ na rozwój kultury duchowej Kościoła w Polsce. Wydawnictwo udostępniło i ukazało najcenniejsze skarby literatury ascetycznej i mistycznej, przede wszystkim z zakresu duchowości karmelitańskiej, a w ten sposób przyczyniło się do rozwoju, a tym samym pogłębienia życia duchowego Polaków.

ZESPÓŁ WYDAWNICZY

piotr.jpg

PIOTR HENSEL OCD
dyrektor

TOMASZ KUZARA OCD
dtp

PAULINA KRAWCZYK
dystrybucja i prenumerata

BARBARA ROZPĘDZIK
sprzedaż

PAWEŁ MATYJEWICZ
grafika

MONIKA GRELA
spedycja

IWONA PAWŁOWSKA
redakcja

marketing i PR

Wydawnictwo Karmelitów Bosych
ul. Zygmunta Glogera 5
31-222 Kraków

tel. 12 416 85 00, fax 12 416 85 02
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
NIP 676-007-62-88
Numer konta bankowego: 95 1240 2294 1111 0000 3712 0054

Redakcja "Głosu Karmelu"
ul. Zygmunta Glogera 5
31-222 Kraków