WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
31-222 Kraków, ul. Z. Glogera 5
tel. (012) 416 85 00
fax: (012) 416 85 02
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl

BANK PEKAO SA III O/Kraków
95 1240 2294 1111 0000 3712 0054
NIP 676-007-62-88
REGON 04010284400024

Dział Sprzedaży czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 800 do 1600.

Dyrektor:
Piotr Hensel OCD
email: dyrektor@wkb.krakow.pl

Głos Karmelu:
email: glos@wkb.krakow.pl
prenumerata: Paulina Krawczyk
email: prenumerata@wkb.krakow.pl

Specjalista do spraw marketingu i PR:
Anna Karczmitowicz
email: marketing@wkb.krakow.pl
t
el. (012) 416-85-05

Dystrybucja:
Paulina Krawczyk
email: dystrybucja@wkb.krakow.pl
tel. (012) 416-85-01