Eugeniusz od Dzieciątka Jezus - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie
Kalendarz „Głosu Karmelu” na 2025 rok już w sprzedaży.
Niepowtarzalne karmelitańskie zakładki z żywicy w różnych kolorach!

Eugeniusz od Dzieciątka Jezus

Eugeniusz od Dzieciątka Jezus

błogosławiony Henryk Grialou (1894 – 1967)

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

bł. Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus

Henryk Grialou urodził się 2 grudnia 1894. Pochodził z pobożnej rodziny. Od wczesnych lat pragnął zostać księdzem. W 1911 wstąpił do seminarium duchownego. Po wybuchu I wojny światowej, w 1914, wstąpił do armii jako ochotnik. Jego oddział doświadczył specjalnej łaski ze strony siostry Teresy z Lisieux, która wkrótce została beatyfikowana.

W 1922, po zakończeniu wojny, wrócił do seminarium i otrzymał święcenia kapłańskie 1922, będąc w seminarium, wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych, przyjmując imię Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus. Będąc w nowicjacie pogłębiał się w modlitwie i w nauce mistrzów Karmelu. Poprzez publikacje i rekolekcje poświęcał się szerzeniu głębokiego doświadczenia duchowego i nauki świętych zakonu. W 1937 otrzymał funkcję definitora generalnego zaś w 1954 po niespodziewanej śmierci generała Zakonu został wikariuszem generalnym.

Podczas pobytu w Rzymie napisał swoje najbardziej znane dzieło: Chcę widzieć Boga, które jest podsumowaniem nauki świętych Karmelu. Jest założycielem świeckiego instytutu Notre-Dame de Vie, który ma za zadanie przekazywać bogactwo modlitwy kontemplacyjnej osobom świeckim. Instytut składa ze świeckich i duchownych mężczyzn i kobiet. Powołani zostali, aby po przez swoją wiarę przekazywać świadectwo o istnieniu Boga na całym świecie, nauczając dróg modlitwy.

Dzięki publikacjom Chcę widzieć Boga, Z tchnieniem Ducha oraz Jestem córką Kościoła o. Eugeniusz zyskał popularność w Polsce.

Ojciec Maria Eugeniusz zmarł 27 marca 1967. W 1985 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Do chwały błogosławionych wyniesiony 19 listopada 2016.