O wydawnictwie

Działalność wydawnicza i piśmiennicza Karmelu Refundowanego istnieje od wieków w Zakonie, zarówno w świecie, jak i w Polsce. Była owocem kontemplacji oraz modlitewnego zaangażowania. Wyrażała się w zakładaniu wydawnictw, prowadzeniu czasopism, pisaniu książek bądź artykułów, jak i coraz nowszych sposobach publikacji, głównie z dziedziny duchowości i życia Karmelu.

Pierwszą polską drukarnią karmelitańską była drukarnia w Berdyczowie, która została założona w 1758 r. Polscy karmelici bosi - na przełomie lat 1760–1844 - wydali ponad 700 pozycji książkowych. Były to druki dewocyjne, modlitewniki, kalendarze liturgiczne, dzieła teologiczne, podręczniki szkolne. Po okresie upadku, kasat Zakonów i zniszczeń w dobie rozbiorów Polski, wskrzeszona Prowincja Karmelitów Bosych pod wezwaniem Ducha Świętego podjęła decyzję założenia wydawnictwa karmelitańskiego. Dnia 5 lipca 1927 roku o. Wilhelm od św. Alberta (Lechner), generał Zakonu, zatwierdził jego powstanie.

Celem Wydawnictwa było pobudzenie czytelników do postępu w modlitwie i świętości oraz zjednoczenie ich węzłem braterstwa w jednej rodzinie karmelitańskiej pod opieką Matki Bożej Szkaplerznej. Rozwój działalności wydawniczej karmelitów bosych zahamowany został przez II wojnę światową oraz powojenne represje komunistyczne. Po zmianach ustrojowych w 1989 r. również Wydawnictwo Karmelitów Bosych poczuło "oddech wolności", co też można zauważyć w znacznym zwiększeniu ilości wydawanych tytułów. W 1994 Wydawnictwo przeniosło swą siedzibę do nowo wybudowanego budynku przy ul. Glogera w Krakowie.

Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie, podczas swojej 97-letniej działalności, wydało ponad 600 pozycji książkowych i pism periodycznych o łącznym nakładzie ponad trzy miliony egzemplarzy. Pozwala to wnioskować, że wywarło ono znaczny wpływ na rozwój kultury duchowej Kościoła w Polsce. Wydawnictwo udostępniło i ukazało najcenniejsze skarby literatury ascetycznej i mistycznej, przede wszystkim z zakresu duchowości karmelitańskiej, a w ten sposób przyczyniło się do rozwoju, a tym samym pogłębienia życia duchowego Polaków.

Zespół wydawniczy:

TOMASZ KUZARA OCD
dtp

PIOTR KRUPA OCD
dyrektor

PAULINA KRAWCZYK
dystrybucja i prenumerata

KATARZYNA MALADA
sprzedaż

PAWEŁ MATYJEWICZ
grafika

IWONA PAWŁOWSKA
redakcja

KRYSTIAN KOMENDA
marketing i PR