Budowa Osoby Ludzkiej - Wykład z antropologii filozoficznej - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie