Czerpać ze Źródła - 450 - lecie inauguracji pierwszej wspólnoty karmelitów bosych w Durelo - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie