Dobry łotr. Tajemnica miłosierdzia - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie