Doświadczenie mistyczne - Studium struktury fenomenu - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie