Drogi poznania Boga (ESGA 17) - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie