Krzyżyk Karmelitański + Kartonik z modlitwą - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie