Małe nic. Myśli, Modlitwy i Natchnienia... - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie