MEMORY: Nowy Testament - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie