Patrzcie na słońce [u] - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie