Piękno Karmelu. Ukryte życie karmelitanki bosej - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie