Różaniec z bł. Alfonsem Marią Mazurkiem - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie