Św. Jan od Krzyża dzisiaj - Doktryna sanjuanistyczna w świetle współczesnej duchowości - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie