Szkaplerz karmelitański - obrzędy - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie