Szkaplerz Karmelitański - symbolika i teologia - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie