Wędrówka do źródeł nadziei. Duchowe przesłanie św. Rafała Kalinowskiego dla współczesności - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie