MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ Zobacz większe

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Jean-Baptiste Bouchaud OCD

Niezwykła opowieść biograficzna o życiu zakonnym św. Rafała Kalinowskiego. Autor książki był jego współpracownikiem i pozostawał pod urokiem jego świętości. Na prośbę autora wspomnienia o św. Rafale spisali karmelici i karmelitanki bose, tercjarki, kapłani, siostry zakonne, osoby świeckie, członkowie rodziny. 

Więcej szczegółów

25,00 zł

Podgląd treści

O. Rafał opowiedział, jak od samego dzieciństwa rodzice uczyli go kochać Maryję. Pisze w swych Wspomnieniach, że będąc oficerem inżynierii, znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, lecz gdy odmówił pobożnie Zdrowaś Maryjo, żyw i cały uniknął niebezpieczeństwa, które mu groziło. W notatkach, pisanych na Syberii, znajduje się wzmianka o pięknym przywileju Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Matki Bożej. W dzień swej profesji zakonnej obiecał Bogu i Matce Najśw. z Góry Karmel żyć aż do śmierci w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie. Rozumiał, do czego zobowiązywał się tą obietnicą i można powiedzieć, że całe jego życie było jednym aktem miłości Boga i Jego Najświętszej Matki. Chętnie powtarzał, że Matka Boża jest założycielką Zakonu Karmelitańskiego i Królową Polski. „Karmelici, pisze w swych notatkach, są pierworodnymi synami Maryi: Najświętsza Dziewica duchowym sposobem poczęła Zakon Karmelitów i żywiła go swym mlekiem”. (Grzegorz VIII). Są pierworodnymi, gdyż w osobie św. Eliasza znali ją 900 lat przed Jej narodzeniem, bo pierwsi wznieśli Jej kaplicę na Górze Karmel, walczyli wieki całe i umierali dla Jej chwały”. W artykule, który napisał na Kongres Mariański we Lwowie, mówi jeszcze w tym przedmiocie: „Jeżeli twierdzenie «wszystko przez Maryję» obejmuje wszystkie potrzeby ludzkości, sprawdzić się ono winno, w naszym wypadku. Któż ma posuwać zakon do rozwoju życia, jeśli nie sam założyciel? (…) szczególne łaski otrzymywane w świątyniach Matki Boskiej z Góry Karmelu i liczne cuda zagrzewały serca i prowadziły do uczczenia tak możnej i dobrotliwej Pani, założycielki Karmelu. Przez przyjmowanie szkaplerza św., tego znaku zbawienia, jakim go mianem zaszczyciła Matka Najświętsza, wzrastała liczba sług Maryi. Stąd ufność w Jej pośrednictwo i popęd do wznoszenia przybytków Jej zakonu. Szczególniej zaś w Polsce. I naprawdę komuż przystało objąć władzę nad narodem, który stał na kresach chrześcijaństwa, jeżeli nie Najświętszej Matce? Któż miał dodawać sił do strzeżenia prawd wiary świętej od pocisków niewiary, schizmy, nowatorstwa, kto rozkrzewienia prawd świętych mógł bardziej pragnąć, aniżeli Przeczysta Bogarodzica, Niepokalana Dziewica Maryja, której za Jej żywota ziemskiego powierzona była straż nad Panem Jezusem i opieka nad pierwiastkami Kościoła świętego, jedynego rozsadnika prawdziwej wiary. «Tyś jest, o Polsko, nasza miła Ojczyzno, woła o. Aleksander od Jezusa dla wytłumaczenia miłości Maryi dla Polski, brzegiem wszystkiego Chrześcijaństwa, która te wszystkie impety wytrzymujesz. (…) Ty grotem kopii twoich jako tama wspierasz tego morza nadęte wały, żeby z brzegów na zgubę Chrześcijaństwa nie wylewały».

Informacje

Rok wydania2006
Oprawamiękka
Format20,5 x 14,5 cm
Ilość stron528
ISBN83-7305-078-7

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

13 Innych produktów w tej samej kategorii: