Dobry Łotr. Tajemnica miłosierdzia [ebook] - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie