Mały komentarz do modlitwy Zdrowaś Maryjo - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie