Matka Jezusa w dziele odkupienia - Czytanki majowe - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie