Święty do pary, Karmelitańskie memory - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie