Żywot czcigodnej matki Marii od świętej Teresy (petyt) - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie