Stefan Kucharski OCD. Dzieła (tom I) - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie