Komentarz do Księgi Życia św. Teresy od Jezusa - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie