Śpiewnik kościelny katolicki - Pieśni na Wielki Post - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie