Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej (1880–1911) - Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie